מיניות

מיניות בזוגיות דרך התקשורת הבסיסית והטהורה בין בני זוג. המיניות מביאה ליצירתה של הוויה שלישית, אם כילד או כאיחוד טראנס – אגו.